Zasady członkostwa

kto może zostać członkiem

ZASADY CZŁONKOSTWA

Członkiem Towarzystwa może być osoba, która ma wyższe lub podyplomowe wykształcenie i prawo wykonywania zawodu w dziedzinie związanej ze zmianą zachowań zdrowotnych lub jest pracownikiem naukowym lub studentem tych dziedzin/dyscyplin. Członkowie Towarzystwa dzielą się na: członków zwyczajnych, członków wspierających i członków honorowych. Prawa i obowiązki Członków Towarzystwa precyzuje dokładnie Statut Towarzystwa.

WYMAGANE DOKUMENTY

Dokumenty wymagane przy rejestracji Członków Zwyczajnych:

DEKLARACJA

Deklaracja Przystąpienia do Towarzystwa z pisemną rekomendacją dwóch Członków Towarzystwa (w tym przynajmniej jednego Członka Założyciela)

DYPLOM

Kopia dyplomu poświadczającego wykształcenie w kierunku związanym ze zdrowiem lub zaświadczenie z uczelni o podjęciu kształcenia w tym kierunku

WPŁATA

Dowód dokonanie opłaty członkowskiej za pierwszy okres członkostwa (szczegóły w zakładce „Składki”)