Specjaliści od psychodietetyki

psychodietyk

Zawód psychodietetyk?

Psychodietetyka to aktualnie dziedzina wiedzy poszerzająca kompetencję różnych specjalistów pracujących w swoim zawodzie. Można więc mówić raczej o posiadaniu specjalizacji z psychodietetyki niż o zawodzie psychodietetyka. 
Specjaliści pracujący w tym nurcie (psychologowie, lekarze, dietetycy itp.) przede wszystkim współpracują ze sobą, aby udzielana przez nich pomoc była kompletna, a przez to bardziej skuteczna. Ponieważ zaś psychodietetyka, to obszar wiedzy, który łączy ze sobą różne dyscypliny, toteż ułatwia ona ową współpracę i pozwala na holistycznie postrzeganie problemów pacjentów przez różnych specjalistów. 


Psycholog o specjalności psychodietetyki, zajmuje się tematyką psychologicznych uwarunkowań zachowań zdrowotnych i posiada wiedzę medyczną w tym obszarze przynajmniej w podstawowym stopniu. 

Dietetycy i inni specjaliści zajmujący się odżywianiem posiadający specjalizację z psychodietetyki przede wszystkim pełnią rolę doradcy żywieniowego, ale także wykorzystują podstawową wiedzę z psychologii zdrowia w swojej praktyce. 

Przedstawiciele dyscyplin niezwiązanych ściśle z psychologią ani dietetyką dzięki kształceniu podyplomowemu z psychodietetyki posiadają podstawową wiedzę z zakresu dietetyki i psychologii zdrowia, dzięki czemu są w stanie pełnić funkcję edukatora i promotora w zakresie zdrowego odżywiania.