Certyfikat III stopnia

Lista osób posiadających specjalistyczne kompetencje w obszarze poradnictwa psychodietetycznego z potwierdzonym doświadczeniem praktycznym w tym zakresie

III stopień certyfikacji

Certyfikat III stopnia mogą otrzymać osoby, które posiadają wyższe wykształcenie w dziedzinach związanych ze zdrowiem i studia podyplomowe z psychodietetyki oraz posiadają doświadczenie praktyczne potwierdzone przez Instytut Psychodietetyki i Towarzystwo Psychodietetyki, a swoją pracę poddają superwizji.

 

Według rady naukowej Instytutu Psychodietetyki i Towarzystwa Psychodietetyki, osoby posiadające kompetencje w zakresie specjalistycznego poradnictwa psychodietetycznego przygotowane są do:

Udzielania porad specjalistycznych w dziedzinie związanej ze zdrowiem, w której posiadają wyższe wykształcenie, a ponadto posiadają umiejętności:

  • prowadzenia edukacji na temat ogólnych zasad zdrowego odżywiania i aktywności fizycznej z wykorzystaniem psychologicznych technik stosowanych w promocji zdrowia;
  • prowadzenia oddziaływań motywujących do prozdrowotnych zmian stylu życia z wykorzystaniem wiedzy psychologicznej na temat uwarunkowań motywacji i skutecznych oraz bezpiecznych sposobów motywowania (po upewnieniu się, że przyjęte zmiany stylu życia są bezpieczne dla osoby i zostały skonsultowane ze specjalistą w danej dziedzinie);
  • wspierania osób w procesie zmiany nawyków zdrowotnych po uprzednim upewnieniu się, że zmiany te są bezpieczne i oparte o zalecenia specjalistów zajmujących się danymi zachowaniami zdrowotnymi;
  • rozpoznawania natury problemów z odżywianiem i kierowania pacjentów z takimi problemami do różnych specjalistów.
III stopień certyfikacji

WPIS NA LISTĘ

Na listę osób posiadających specjalistyczne kompetencje w obszarze poradnictwa psychodietetycznego z potwierdzonym doświadczeniem praktycznym w tym zakresie wpisana zostanie każda osoba, która:

  • Wyśle kopię dyplomu studiów wyższych z dziedziny zajmującej się zdrowiem człowieka.
  • Wyśle kopię dyplomu studiów podyplomowych z psychodietetyki ukończonych na uczelni rekomendowanej przez Towarzystwo Psychodietetyki (lista uczelni – link).
  • Udokumentuje minimum 100 godzin praktyki i 30 godzin superwizji w zakresie pracy indywidualnej lub grupowej w obszarze psychodietetyki.
  • Wypełni formularz zgłoszeniowy i pokryje koszty administracyjne związane z procesem certyfikacji.
III stopień certyfikacji

KORZYŚCI Z WPISU NA LISTĘ

Zalety wynikające ze znalezienia się na liście osób posiadających specjalistyczne kompetencje w zakresie poradnictwa psychodietetycznego z potwierdzonym doświadczeniem praktycznym w tym zakresie:

CERTYFIKAT KOMPETENCJI

Każda osoba znajdująca się na takiej liście otrzymuje rekomendację Instytutu Psychodietetyki i Towarzystwa Psychodietetyki w zakresie prowadzenia działań określonych w ramach właściwego dla niej poradnictwa specjalistycznego, co ma na celu promowanie danej osoby w tym obszarze. Rekomendacja ta zostanie potwierdzona poprzez wydanie certyfikatu.

SZKOLENIE WSTĘPNE GRATIS

Osoby wpisane na listę otrzymują dostęp do darmowego szkolenia pt. „Jak rozpoznać naturę problemów z odżywianiem i kierować do odpowiednich specjalistów?

ZNIŻKI NA KOLEJNE SZKOLENIA

Każda osoba znajdująca się na takiej liście uzyskuje preferencyjne warunki cenowe w zakresie szkoleń z psychodietetyki realizowanych przez Insytut Psychodietetyki i Towarzystwo Psychodietetyki.