Certyfikacja

CERTYFIKACJA W ZAKRESIE PSYCHODIETETYKI

Wychodząc na przeciw potrzebie zdefiniowania kompetencji specjalistów kształcących się w zakresie psychodietetyki, Instytut Psychodietetyki w porozumieniu z radą naukową Towarzystwa Psychodietetyki stwarza możliwość potwierdzenia wiedzy i umiejętności różnych specjalistów zajmujących się psychodietetyką.
Pragniemy uporządkować kwestie budzące dotąd wątpliwości i odpowiedzieć na pytania:
• Jakie są podstawowe umiejętności w zakresie poradnictwa psychodietetycznego, które posiadają absolwenci studiów podyplomowych z psychodietetyki i do czego takie studia przygotowują?
• Czym różni się poradnictwo psychodietetyczne od poradnictwa żywieniowego i poradnictwa psychologicznego?
• Czy, aby udzielać porad psychodietetycznych konieczne jest posiadanie wyższego wykształcenia w zakresie nauk związanych ze zdrowiem?
• Czy istnieje zawód „psychodietetyk”?
• Jakie kompetencje posiadają osoby, które kształcą się w zakresie psychodietetyki, na różnych kursach i szkoleniach?

POZIOMY KOMPETENCJI W PSYCHODIETYCE

Określenie poziomu kompetencji różnych specjalistów zajmujących się psychodietetyką umożliwi osobom korzystającym z poradnictwa psychodietetycznego wybierać odpowiednich specjalistów w zależności od problemu, z jakim się borykają. Naszym celem jest wyeliminowanie zjawiska, w którym reprezentanci różnych zawodów kształcących się podyplomowo z psychodieteyki, nazywają siebie jednolicie „psychodietetykami” i tym samym nie określają, jaki charakter mają ich porady (np., czy specjalista jest psychologiem i pacjent może liczyć na poradnictwo psychologiczne w kontekście problemu związanego z odżywianiem, czy też ma do czynienia z dietetykiem, który posiada pewną wiedzę psychologiczną, ale zajmuje się dietoterapią). Pragniemy też potwierdzić wspólne kompetencje wszystkich osób, które kształciły się podyplomowo w zakresie psychodietetyki, niezależnie od posiadanego wykształcenia w zakresie studiów magisterskich. Tym samym Instytut Psychodietetyki w porozumieniu z Towarzystwem Psychodietetyki stworzył:

I

Listę osób posiadających bazowe kompetencje w zakresie poradnictwa psychodietetycznego.

Więcej

II

Listę osób posiadających specjalistyczne kompetencje w obszarze poradnictwa psychodietetycznego.

Więcej

III

Listę osób posiadających specjalistyczne kompetencje w obszarze poradnictwa psychodietetycznego z potwierdzonym doświadczeniem praktycznym w tym zakresie .

Więcej